Over Veilig Thuis ZW

Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling voor de 7 gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland.

Veilig Thuis is er zeker niet alleen voor burgers, maar ook voor professionals. Van vertrouwenspersoon op scholen tot fysiotherapeuten en van verloskundigen tot artsen. Het gratis nummer 0800 - 2000 is 24/7 bereikbaar.

Meer informatie vindt u in onze folder.

Veilig Thuis werkt volgens de NJI richtlijnen en het Handelingsprotocol Veilig Thuis.

Niet tevreden?
Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Toch kan het wel eens gebeuren dat er een fout wordt gemaakt of dat de dienstverlening niet verloopt zoals u verwacht. Is dit het geval, wilt u ons dat dan laten weten?

Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland is bij de GGD Zaanstreek-Waterland ondergebracht. U kunt via de klachtenprocedure op de website van GGD Zaanstreek-Waterland uw klachten aan ons kenbaar maken. Zo kan Veilig Thuis blijven werken aan het verbeteren van haar dienstverlening.

U heeft recht ten aanzien van de gegevens in uw dossier. Zo heeft u recht op inzage in uw dossier of op een kopie van uw dossier. In bepaalde gevallen kunt u een correctie laten aanbrengen of een verzoek doen om het dossier te laten vernietigen. Voor meer informatie, klik hier.

Recht op een vertrouwenspersoon
Iedereen die te maken heeft met Veilig Thuis en daar vragen of klachten over heeft, kan terecht bij de vertrouwenspersonen van het AKJ. Dit geldt voor adviesvragers, voor melders, maar ook voor diegenen over wie een melding is gedaan. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en werkt dus niet voor Veilig Thuis. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon is gratis.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor u doen?
Bent u niet tevreden over het contact met Veilig Thuis, of over de hulp die u krijgt? Als u er niet uit komt met de medewerker van Veilig Thuis, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Zij of hij beantwoordt uw vragen, informeert u over uw rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon u ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Veilig Thuis over uw klacht.

Zo bereikt u het AKJ

  • Bel naar 088 555 1000
  • Mail naar info@akj.nl 
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Zie ook: www.akj.nl/veiligthuis.

 

Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Snel weg van deze website Hoe wis ik mijn geschiedenis