Voorlichting en scholing

  • Wilt u meer kennis over huiselijk geweld en kindermishandeling?
  • Weet u wat de signalen zijn?
  • Wilt u leren hoe uw vermoedens van onveiligheid en/of geweld bespreekbaar maakt?
  • Wilt u weten hoe u de Wet meldcode en huiselijk geweld en kindermishandeling in uw team kunt toepassen?

Voor al deze vragen kunt u terecht bij Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland.

Kennisoverdracht en ondersteuning

Veilig Thuis heeft een eigen scholingsaanbod rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit aanbod is er voor beroepskrachten die werkzaam zijn in de regio Zaanstreek-Waterland.

Veilig Thuis biedt 2 keer per jaar een basistraining huiselijk geweld en kindermishandeling voor beroepskrachten in de regio.
Ons doel is bewustwording, kennis overdragen en/of handelingsvaardigheden aanreiken, afgestemd op de beroepspraktijk.
Er zijn ook in-company trainingen mogelijk, zowel het basisaanbod als een training speciaal voor aandachtsfunctionarissen. De exacte invulling kan met de opdrachtgever afgestemd worden. De training vindt plaats op locatie bij de opdrachtgever.
Daarnaast is het mogelijk een voorlichting of workshop aan te vragen.
Om op de hoogte te blijven kunt u zich opgeven voor de Nieuwsbrief Veilig Thuis, klik hier om u aan te melden.

Meer informatie
Sarah Prins, netwerkcoördinator Veilig Thuis, sprins@ggdzw.nl.

Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Snel weg van deze website Hoe wis ik mijn geschiedenis