Gemeenten

Per 1 januari 2015 hebben alle gemeenten in Nederland een Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) ingericht. Dit AMHK voorziet in:

  • 1 centraal advies- en meldpunt voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling met
  • 1 telefoonnummer voor burgers en professionals

Daarom zijn in de regio Zaanstreek-Waterland het Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling samengegaan in de nieuwe organisatie Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland.
Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland werkt op basis van het herziene VNG-model Handelingsprotocol 'Veilig Thuis' met daarin de vertaling van de wettelijke taken (jan. 2019):

  • advies en ondersteuning bieden aan hulpvragers en omstanders
  • advies en ondersteuning bieden aan professionals
  • meldingen in ontvangst nemen
  • triage doen over meldingen (urgentiebepaling en bepalen wat nodig is)
  • inzetten vervolgtrajecten
  • eventueel inschakelen van politie of Raad voor de Kinderbescherming
  • informeren van de melder over de genomen stappen

Veilig Thuis zet zich samen met gemeenten, politie en justitie en het brede werkveld in voor de aanpak van geweld in huiselijke kring. Daarvoor zijn en worden specifieke, waar mogelijk regio-brede, afspraken gemaakt.

Meer informatie
VNG-model Handelingsprotocol Veilig Thuis. Dit VNG-model is het uitgangspunt voor de werkwijze van Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland.

Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Snel weg van deze website Hoe wis ik mijn geschiedenis