Wat is geweld?

Er zijn veel vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling die allemaal een eigen aanpak op maat nodig hebben. Geweld komt voor bij alle leeftijdsgroepen, bij kinderen, volwassenen en ouderen. Je kunt geweld onderverdelen in lichamelijk, seksueel en psychisch geweld.

Is er sprake van geweld dan gaat het ook vaak om een combinatie van deze drie. 


Lichamelijk geweld


Slaan, schoppen, bijten en alle andere vormen van agressie vallen onder lichamelijk geweld. Maar ook verwaarlozing wordt gezien als een vorm van geweld. Dat noemen we dan lichamelijke verwaarlozing. Vooral bij kinderen die nog niet voor zichzelf kunnen zorgen, of volwassenen met een verstandelijke beperking kan dit voorkomen.

Seksueel geweld


Onder seksueel geweld vallen alle handelingen die tegen jouw wil gebeuren. Denk aan aanranding, verkrachting en incest, maar ook seksuele chantage of verplicht meekijken naar porno. Social media hebben geleid tot nieuwe vormen van seksueel geweld. Zo valt sexting – het tegen jouw zin verspreiden van naaktfoto’s op social media – ook onder seksueel geweld.

Vaak gaat seksueel geweld samen met psychische mishandeling, zoals kleineren, uitschelden, niet mee mogen doen en chanteren. De pleger dreigt bijvoorbeeld met geweld als het niet geheim blijft. Of het slachtoffer wordt mishandeld en gedwongen tot seksueel contact.

Psychisch geweld


Voorbeelden van psychisch geweld zijn uitschelden, vernederen, dreigen met geweld, spullen kapot maken, een volwassene niets laten beslissen, vervelende dingen over iemand zeggen, of bang maken.


Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Snel weg van deze website Hoe wis ik mijn geschiedenis