Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Per 1 januari 2019 is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling herzien. Vanaf deze datum wordt van professionals, die onder de reikwijdte van de meldcode vallen, verwacht dat zij ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis.

Uiteraard kunnen ook beroepskrachten die niet onder de Meldcode vallen terecht bij Veilig Thuis voor advies en melding.

Bekijk de video 'Wat verandert er?' van de Augeo foundation voor meer informatie over de aanscherping van de Meldcode.

Stappenplan

Kijk hier voor meer informatie over de Meldcode.

Werkwijze

De werkwijze van Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland is gebaseerd op het herziene VNG model handelingsprotocol Veilig Thuis. Beroepskrachten kunnen contact opnemen met Veilig Thuis via het telefoonnummer: 075-6518311. Mocht u vervolgens een melding willen doen, maak dan gebruik van dit formulier.

Nuttige links

Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Snel weg van deze website Hoe wis ik mijn geschiedenis