Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Alle professionals die met kinderen en ouders werken, zijn verplicht om de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken. Dit geldt voor beroepsgroepen uit de sectoren gezondheidszorg, jeugdhulp, kinderopvang, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning en justitie.

De Meldcode beschrijft 5 stappen die je als professional zet bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Iedere beroepsgroep heeft daarnaast een eigen afwegingskader, die zij verplicht moeten gebruiken. Dit afwegingskader helpt bij de beslissing of een melding noodzakelijk is, en bij de beslissing of het zelf bieden of organiseren van hulp (óók) mogelijk is.

Bekijk de video van de Augeo foundation over de Meldcode.

Op de 'Wijzer met de meldcode’ online toolkit van Augeo vind je uitgebreide informatie over de meldcode: onder meer tips uit de beroepspraktijk, een praktische gesprekswijzer voor professionals, factsheets, en compilaties van webinars.

Klik hier voor meer informatie over het afwegingskader van jouw beroepsgroep. Of vraag het afwegingskader op bij je werkgever.

Voor meer informatie over de meldcode:

 

Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Snel weg van deze website Hoe wis ik mijn geschiedenis