Klacht doen

Wij vinden het belangrijk dat je tevreden bent over onze dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat de dienstverlening niet verloopt zoals je verwacht. Is dit het geval? Laat het ons dan weten.

Bespreek je ontevredenheid met de medewerker van Veilig Thuis waarmee je te maken hebt (gehad). Komen jullie er samen niet uit? Dan kun je een klacht doen via GGD Zaanstreek-Waterland. Veilig Thuis is namelijk onderdeel van GGD Zaanstreek-Waterland. Een klacht kun je bij ons op verschillende manieren doen. 


Klachtenregeling in vier stappen


In het kort:

 1. Ben je ontevreden? Praat hier dan eerst over met de medewerker waarmee de samenwerking niet goed verloopt of is verlopen.
 2. Kom je er samen niet uit? Dan kun je een klacht doen bij de interne klachtenfunctionaris. Dit kan op de volgende manieren:

  - In een gesprek: Bel naar 0900 – 254 54 54 en vraag naar de klachtenfunctionaris.
  - Via het online klachtenformulier.
  - Per e-mail door de klacht te sturen naar klacht@ggdzw.nl.
  - Schriftelijk door een brief te sturen naar GGD Zaanstreek-Waterland, t.a.v. de klachtenfunctionaris, postbus 2056, 1500 GB, Zaandam.

  Een schriftelijke klacht bestaat in ieder geval uit de volgende gegevens: datum, omschrijving van de gebeurtenis of het gedrag (met datum, tijd en locatie), en tegen wie de klacht zich richt. 
 3. Bereik je geen oplossing? Dan kun je je klacht ook opsturen naar een onafhankelijke klachtencommissie via klachtencommissieveiligthuis@ggdzw.nl. Je kunt er ook meteen voor kiezen om je klacht bij deze klachtencommissie neer te leggen.
 4. Als laatste mogelijkheid kun je ook de Nationale Ombudsman vragen om een onderzoek te doen.

In de praktijk leidt een gesprek met een medewerker en/of interne klachtbehandelaar meestal tot een goede oplossing.

Klik hier voor het officiële Reglement Klachtbehandeling Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland.

Belangrijk om te weten


Je kunt een klacht doen als je:

 • De klacht op naam inlevert, dus niet anoniem
 • Een klacht hebt over een medewerker van Veilig Thuis
 • Klaagt over gedrag (of aanpak) dat niet langer dan een jaar geleden was. Tenzij je de klacht vanwege bijzondere omstandigheden niet eerder kon indienen.

Zijn er kinderen betrokken bij de melding en heb je hulp nodig bij het inleveren van de klacht? Dan kun je gratis ondersteuning krijgen van een onafhankelijk vertrouwenspersoon van Jeugdstem.


Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Snel weg van deze website Hoe wis ik mijn geschiedenis