Nuttige links

  • De website Huiselijkgeweld.nl van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en is bedoeld voor instanties en personen die betrokken zijn bij de aanpak van huiselijk geweld.
  • Augeo Foundation: Augeo Academy heeft speciale online cursussen ontwikkeld om kindermishandeling en huiselijk geweld te leren signaleren en aan te pakken.
    Augeo magazine is hét online tijdschrift over veilig opgroeien en verschijnt 10x per jaar.
  • Op de website van het Nederlands Jeugdinstituut vind je informatie over het herkennen van signalen van kindermishandeling.
  • Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) is een kennis- en expertisecentrum voor professionals.
Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Snel weg van deze website Hoe wis ik mijn geschiedenis