Voorlichting en scholing

Veilig Thuis heeft voor beroepskrachten die in de regio werken een eigen scholingsaanbod rond huiselijk geweld en kindermishandeling.

2x per jaar geeft Veilig Thuis de basistraining huiselijk geweld en kindermishandeling in de beroepspraktijk. Het doel is om de kennis van professionals te vergroten, vaardigheden te oefenen en de beroepshouding te versterken.

Het is ook mogelijk om een (op maat) in-company training aan te vragen. Dit kan zowel voor de basistraining als voor een training speciaal voor aandacht functionarissen.

Aanschuiven bij een casuïstiekbespreking van Veilig Thuis

Professionals zijn van harte welkom om een kijkje te nemen bij Veilig Thuis. Misschien werk je in een wijkteam of als leerkracht, huisarts, of maatschappelijk werker, en wil je graag meer weten over onze manier van werken.

Elke maand organiseren wij een voorlichtingsbijeenkomst, waarbij we uitleg geven over de werkwijze van Veilig Thuis. Daarnaast schuif je aan bij (een gedeelte van) een casuïstiekbespreking van een van de Veilig Thuis teams. Ook is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

De groepen bestaan uit maximaal 7 deelnemers, met een maximum van 2 personen per organisatie.

Voor meer informatie of aanmelden:
Sarah Prins, netwerkcoördinator Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland, e-mailadres: sprins@ggdzw.nl.

Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Snel weg van deze website Hoe wis ik mijn geschiedenis