Er is een melding over mij gedaan

Iemand in jouw omgeving maakt zich zorgen om de veiligheid bij jou thuis. Daarom heeft die persoon een melding gedaan bij Veilig Thuis. Een melding betekent niet altijd dat er ook echt sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Wel dat er serieuze zorgen zijn.

Het kan zijn dat een professional in jouw omgeving de melding heeft gedaan. Voor professionals is er de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Dit is een stappenplan dat professionals moeten volgen als ze zich zorgen maken om iemand. Is dat het geval, dan kunnen zij voor advies contact opnemen met Veilig Thuis.

Veilig Thuis kijkt wat er nodig is om de veiligheid in jouw situatie te herstellen:

Wij beoordelen de melding


Veilig Thuis kijkt altijd eerst naar de veiligheid van jou en het gezin. Met deze veiligheidsbeoordeling besluit Veilig Thuis wat de ernst van de melding is. En wat er met de melding moet gebeuren.

Wij organiseren hulp voor jouw gezin


Als inzet van hulpverlening nodig blijkt te zijn, kijken we samen wat geschikt is binnen jouw gezin. Soms is dat direct duidelijk. In dat geval gaan we deze hulp organiseren. Dit is meestal een hulpverleningsinstantie in jouw gemeente. Is er al een hulpverlener betrokken bij jouw gezin? Dan bespreken wij de zorgen die gemeld zijn met hem of haar. De hulpverlener neemt dan de zorg van ons over. Veilig Thuis geeft daarbij ondersteuning als dat nodig is. Het kan dus dat je geen contact hebt met Veilig Thuis, maar samen met de hulpverlener de veiligheid herstelt

Wij onderzoeken wat nodig is voor jouw gezin


Soms is niet duidelijk wat er aan de hand is. Dan zoeken we dat eerst uit. We gaan dan met jou en je gezin in gesprek. We praten ook met anderen die kunnen helpen bij het herstellen van de veiligheid.

We werken zoveel mogelijk samen met jou en je gezin. Soms is dat voor de veiligheid van kinderen of volwassenen niet mogelijk. Dan kunnen we ook onderzoek doen zonder dat je het daarmee eens bent. Dit laten we jou dan wel van tevoren weten.

Als we weten welke hulp nodig is, organiseren we de hulp.

Meestal neemt Veilig Thuis na een tijdje weer contact op met jou en de hulpverleners. Om te horen hoe het gaat, en of het thuis veiliger is geworden.

We werken samen met andere organisaties


Zorgen voor een veilig thuis, dat doen we niet alleen. We werken samen met veel organisaties in de regio. Zoals de wijk- en jeugdteams in jouw gemeente, gespecialiseerde hulpverleners, artsen en scholen. Of met politie, justitie, en de Raad voor de Kinderbescherming.

Maar minstens net zo belangrijk zijn de mensen die dichtbij jouw gezin staan: in de wijk, voor de klas of op het sportveld.


Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Snel weg van deze website Hoe wis ik mijn geschiedenis