Onze organisatie

In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 zijn de taken van Veilig Thuis beschreven, en de regels waaraan wij ons moeten houden. Veilig Thuis valt onder toezicht van de Inspectie Jeugdzorg.

In Nederland zijn er 25 regionale Veilig-Thuisorganisaties. Elke regio heeft zijn eigen Veilig Thuisorganisatie.

Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland is onderdeel van GGD Zaanstreek-Waterland. Wij werken namens de 7 gemeenten in onze regio. Zij zijn verantwoordelijk voor ons. We hebben een team van specialistische, SKJ-geregistreerde medewerkers, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen. Elke dag zetten zij zich in voor het stoppen en voorkomen van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.

Samen met de andere 24 Veilig Thuis organisaties werken we steeds aan het verbeteren van de kwaliteit. Dat doen we in het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT). In de regio werken we samen met verschillende netwerkpartners, zoals wijkteams, jeugdteams, huisartsen, en de Raad voor de Kinderbescherming.

Ons werkgebied:
De regio Zaanstreek-Waterland bestaat uit 7 gemeenten: Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad.

Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Snel weg van deze website Hoe wis ik mijn geschiedenis