Wat doet Veilig Thuis

Wij geven advies en ondersteuning als het gaat om (een vermoeden van) huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Veilig Thuis is er voor iedereen. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Voor slachtoffers en plegers.


Het is belangrijk dat het thuis weer veilig is


Gaat het thuis niet goed, of maak je je zorgen om iemand? Dan kun je bellen of chatten met Veilig Thuis. Vaak zijn het problemen die al lang bestaan en die je niet zonder hulp van anderen kunt oplossen. Maar het kan ook gaan om vermoedens. Je denkt dat mensen of kinderen niet veilig zijn, maar je weet het niet zeker.

Het kan gaan om allerlei vormen van geweld. Huiselijk geweld en kindermishandeling komen vaak voor, op alle leeftijden en in alle culturen. Het zijn zelfs de meest voorkomende vormen van geweld. Als jij ermee te maken hebt, ben je dus niet de enige. Het is belangrijk dat het thuis weer veilig wordt en dat er hulp voor iedereen komt. Want het geweld stopt niet vanzelf.

Veilig Thuis geeft advies


Als je ons belt, kijkt Veilig Thuis samen met jou welke stappen jij kunt zetten. Is professionele nodig? Dan denken we mee over de juiste hulp. De naam van de persoon over wie het gaat, schrijven we niet op. Als je wilt of als dat nodig is, kun jij ook anoniem blijven. Ons advies kan van alles zijn. Bijvoorbeeld tips om jouw veiligheid te verbeteren, of tips over hulp die je een ander kunt bieden. Belangrijk om te weten: als we je advies geven, dan onderneemt Veilig Thuis verder geen actie.

Is alleen advies niet voldoende, of weet jij zeker dat jij de veiligheid niet kunt herstellen? Dan kun je een melding doen. Bij het doen van een melding schrijven we wel altijd jouw naam op en die van de betrokkenen.

Veilig Thuis organiseert hulp


Als Veilig Thuis jouw melding in ontvangst neemt, dan schrijven we wel namen op. Ook houden we dan in een dossier bij welke stappen we zetten. Soms is snel duidelijk wat er nodig is in een gezin. In dat geval gaan wij deze hulp organiseren. Meestal zal Veilig Thuis een hulpverlener uit jouw gemeente vragen om te helpen. Het kan dus dat je geen contact hebt met Veilig Thuis, maar samen met de hulpverlener de veiligheid herstelt.

Veilig Thuis doet onderzoek


Soms is niet duidelijk wat er aan de hand is, dan moet dat eerst uitgezocht worden. Veilig Thuis praat dan met iedereen in het gezin, en met anderen die kunnen helpen bij het herstel van de veiligheid. Dat doen wij zo veel mogelijk samen met de mensen om wie het gaat. Maar soms lukt of kan dat niet voor de veiligheid van kinderen of volwassenen. Dan onderzoeken we de situatie zonder de mensen om wie het gaat erbij te halen. Als we na onderzoek weten welke hulp nodig is, dan regelen we die.

Veilig Thuis werkt samen met andere organisaties


Om ons werk te kunnen doen werkt Veilig Thuis samen met veel organisaties. Bijvoorbeeld met wijk- en jeugdteams, gespecialiseerde hulpverleners, artsen, scholen, politie en justitie, en de Raad voor de Kinderbescherming.


Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Snel weg van deze website Hoe wis ik mijn geschiedenis