Werken bij Veilig Thuis

WERKEN BIJ VEILIG THUIS IS WERK DAT ER ÉCHT TOE DOET

Kies je voor werken of een stage bij Veilig Thuis? Dan kies je voor uitdagend werk in een dynamische organisatie. Bij ons gaat het altijd om veiligheid. Voor iedereen van jong tot oud. Is er sprake van onveiligheid, dan is het soms nodig dat wij ingrijpen om de veiligheid te herstellen.

Onze teams hebben een enorme drive om iets structureels te betekenen voor mensen die het nodig hebben. Die focus zorgt voor een geweldige teamgeest.

Van jou verwachten we een professionele opstelling, waarbij je altijd uitgaat van het belang van de directbetrokkenen. Reflectie op je functioneren is vanzelfsprekend voor jou.

Wat bieden wij

Veilig Thuis biedt een salaris volgens de Cao SGO (Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties). Kom je bij ons werken? Wij vinden het belangrijk dat je goed begeleid wordt in dit werk. Je krijgt dan ook een stevig inwerkprogramma. Daarnaast investeren wij in deskundigheidsbevordering door regelmatig bijscholingen te volgen, en leren we van elkaar door deel te nemen aan intervisies.

Kijk hier voor onze vacatures en stagemogelijkheden.  

Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Snel weg van deze website Hoe wis ik mijn geschiedenis